Kiropraktika

Kiropraktika predstavlja ručno korigovanje položaja zglobova. Njeni koreni nalaze se, između ostalog, i u tradicionalnoj kineskoj medicini, prema kojoj struktura svakog tela određuje njegovu funkciju. Ako dođe do promene strukture, na tom mestu dolazi do blokade (gubitka pokreta), odnosno, do prekida toka životne energije i pojave bolesti. Zadatak kiropraktike je da na prirodan način i tehnikama poznatim i priznatim više hijada godina, otkloni problem i pruži telu mogućnost prirodnog izlečenja.

Ovo je jedna od najsigurnijih metoda lečenja. Pomaže u stanjima diskus hernije, degenerativnih promena pršljenova i diskusa (spondiloza), pomeranja i izmeštanja pršljenova (listeza) i deformiteta kičme (kifoza i skolioza). Svoj pun potencijal ostvaruje u kombinaciji sa medicinom, odnosno, kao nastavak redovnog lečenja i uz prethodnu konsultaciju sa doktorima specijalistima.

No, ono što bi trebalo, pre svega, znati je da nije svaki problem sa kičmom posao za kiropraktičara. Ono što ovu profesiju razlikuje od alternativnih lekara, travara i kostolomaca, upravo je njihovo znanje, iskustvo i talenti koji im omogućavaju da sagledaju problem iz više uglova: da razumeju stanje pacijenta, laboratorijske nalaze, ali i da znaju kolike su njihove moći. Kiropraktika ne sme da isključuje medicinu, naprotiv! Kiropraktičaru znanje daje sposobnost za komunikaciju sa lekarima, kao i za čitanje različite medicinske dokumentacije: snimaka rendgena, magnetne rezonance i skenera. Svaki dobar kiropraktor u radu primenjuje osnovni medicinski princip – primum non nocere (primarno ne naškoditi).

Kiropraktika je jedna od najefikasnijih metoda lečenja. Ona nekada može biti mnogo delotvornija od lekova, pa čak i toliko stabilizovati stanje bolesti i otkloniti neprijatnost, da više ne postoji potreba za operacijom. Svakako, ne treba zaboraviti da je ona samo početni impuls u izlečenju. Pored nje, tu su i spinalna dekompresija, fizikalne procedure, a kasnije i razni programi vežbi.

Ukoliko osetite bol, trnjenje ili slabost u ramenu, između lopatica, u ruci, duž rebarnog luka, u krstima, u kuku, u preponi, u nozi, kao i glavobolju i vrtoglavicu, nemojte da čekate – proverite svoje zdravstveno stanje. Pre svakog tretmana kiropraktora, mora se postaviti sigurna dijagnoza pregledom fizijatra, snimkom rendgena ili magnetne resonance, potrebnim laboratoriskim nalazima i drugim specijalističkim pregledima.

Ako se, po preporuci lekara, odlučite za kiropraktiku, potrebno je da se detaljno informišete o instituciji u koju odlazite i ljudima koji u njoj rade. Važno je da o vama brinu kiropraktori školovani u priznatim institucijama, koji imaju dovoljno iskustva i talenta, da prepoznaju problem, ali i granice svojih mogućnosti. Važno je da institucija u koju odlazite uliva poverenje i prati najsavremenije trendove u lečenju, kako kroz obrazovanje svojih zaposlenih, tako i kroz najsavremeniju aparaturu, koja će pomoći u procesu vašeg izlečenja. Vaše pravo je da znate ko brine o vašem zdravlju.

 

Call Now Button